กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเข้ารับราชการ 25 อัตรา 25 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560

อัพเดท : 17 พฤษภาคม 2560, 21:23 น.

ดูแล้ว : 10,533 ครั้ง | MobileMode


กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 25 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560

กรมทางหลวงชนบท

ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

{ads_google}

1.ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 16 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง (2)ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา (3)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 9 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง (2)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้า กรมทางหลวงชนบท สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของ กรมทางหลวงชนบท https://drr.job.thai.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบทม นายช่างโยธา วิศวกรโยธา งานราชการ

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000 สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146 เว็บไซต์ http://www.drr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)