กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน 60 อัตรา

อัพเดท : 14 พฤษภาคม 2560, 10:46 น.

ดูแล้ว : 10,994 ครั้ง | MobileMode


กรมการขนส่งทหารบก

กรมการขนส่งทหารบกรับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) จำนวน 60 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 สมัครด้วยตนเอง 22 - 25 พฤษภาคม 2560

{ads_google}

1.กลุ่มที่ 1 กลุ่มทักษะทั่วไปและการขับรถ จำนวน 34 อัตรา

พลขับรถ 31 อัตรา เสมียน 2 อัตรา พลสูทกรรม 1 อัตรา

2.กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จํานวน 26 อัตรา

ช่างเครื่องยนต์ 6 อัตรา ช่างยานยนต์ 17 อัตรา ช่างเครื่องมือกล 2 อัตรา ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

การรับสมัครสอบเข้า กรมการขนส่งทหารบก

ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2560 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนน ประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 - 2241 - 0959 และ โทร.ทบ.(ทหาร) 94512

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมการขนส่งทหารบก

-ภาคผนวก



กรมการขนส่งทหารบก นายทหารประทวน อัตราสิบเอก งานราชการ

กรมการขนส่งทหารบก

กรมการขนส่งทหารบก

กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) เลขที่ 2 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 โทรศัพท์ ขส.ทบ. 02 2410417-8, ท.5323686-7, 94599-00 เว็บไซต์ http://www.matulee.com

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)