โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา

หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต

อัพเดท : 10/05/2017 22:06น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 8,882 ครั้ง | MobileMode


โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 17 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560

ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน : 19,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจาก วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค (2)ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

2.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน 4 อัตรา

ค่าตอบแทน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน : 19,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

4.ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาเทคนิคโลหะ สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอุปกรณ์การแพทยทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปรกรณ์การแพทย์

5.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จำนวน 4 อัตรา

ค่าตอบแทน : 11,510บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (2)มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่น้อยกว่า 5 ปี

6.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4ปี ต่อจาก วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2ปี ต่อจากอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัครสอบเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญา

ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้นในการสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมสุขภาพจิต 

Tags : โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต งานราชการ

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02 149 5555 ถึง 60 Information Email : [email protected], [email protected] Webmaster Email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.dmh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)