สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์

อัพเดท : 02/05/2017 20:15น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,640 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  รับสมัครเป็นพนักงานราชการเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ และนิติกรสมัครด้วยตนเองวันที่ 8 - 18 พฤษภาคม 2560

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

จำนวน : 1 อัตรา

11,280 - 13,800บาท

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.ตำแหน่ง นิติกร

จำนวน : 1 อัตรา

18,000 บาท

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัครสอบเข้าสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

ให้ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย อาคารศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

Tags : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สุโขทัย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ นิติกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078 เว็บไซต์ http://www.cpd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)