กรมที่ดิน รับสมัครเข้ารับราชการ วิศวกรรังวัด และนายช่างรังวัด จำนวน 155 อัตรา

หน่วยงาน : กรมที่ดิน

อัพเดท : 28/04/2017 23:11น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 13,986 ครั้ง | MobileMode


กรมที่ดิน รับสมัครเข้ารับราชการ วิศวกรรังวัด และนายช่างรังวัด จำนวน 155 อัตรา

กรมที่ดิน

 กรมที่ดิน  เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 155 อัตรา ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2560

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน

1. ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมโยธา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ.

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมที่ดิน 

2. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)) (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะละ นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสูล)จำนวน 46 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 - 10,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมที่ดิน 

3. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)) (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะละ นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสูล)จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 - 10,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมที่ดิน 

4. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)) (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะละ นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสูล)จำนวน 95 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ปวท. 10,840 - 11,930 บาท และ ปวส. 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมที่ดิน 

5. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)) (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะละ นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสูล)จำนวน 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ปวท. 10,840 - 11,930 บาท และ ปวส. 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมที่ดิน 

การรับสมัครสอบเข้า กรมที่ดิน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  กรมที่ดิน  http://www.dol.go.th 

Tags : กรมที่ดิน งานราการ วิศวกรรังวัด นายช่างรังวัด

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (Department of Lands) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๕๕๕๕ เว็บไชต์ : http://nam.dol.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)