กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ 20 อัตรา วิศวกรโยธา(ป.ตรี/โท) วิศวกรเครื่องกล(ป.ตรี)

อัพเดท : 24 พฤษภาคม 2560, 21:48 น.

ดูแล้ว : 14,937 ครั้ง | MobileMode


กรมทางหลวง

กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครอสบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ในตำแหน่ง วิศวกรโยธา(ป.ตรี/โท) วิศวกรเครื่องกล(ป.ตรี) สมัครทางอินเตอร์เน็ต  วันที่ 1 - 26 พฤษภาคม 2560

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง

{ads_google}

1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

อัตราเงินเดือน  :  17,500 บาท

จำนวน  :  12 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  :

1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง

2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ

3. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

จำนวน  :  5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  :

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง

2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ

3. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบขึ้นไป

3. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

จำนวน  :  3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  :

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล

2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ

3. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบขึ้นไป

การรับสมัครสอบเข้า กรมทางหลวง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นหวันหยุดราชการ ให้ผู้ประสงค์กรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ กรมทางหลวง https://doh.job.thai.com หัวข้อสอบออนไลน์

{ads_google}

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมทางหลวงกรมทางหลวง งานราชการ วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-6668-76 เว็บไซต์กรมทางหลวง : http://www.doh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)