โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

หน่วยงาน : โรงพยาบาลตำรวจ

อัพเดท : 23/04/2017 23:22น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 11,569 ครั้ง | MobileMode


โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

 โรงพยาบาลตำรวจ  รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา กรอกใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560

ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกลหรือเครื่องยนต์ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเครื่องกล หรือเครื่องยนต์หรืองานด้านเครื่องมือแพทย์ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงพยาบาลตำรวจเชื่อถือ

2.ตำแหน่ง นายช่างศิลป์

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางวิจิตรศิลป์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านออกแบบและผลิตแผ่นประคองฝ่าเท้า รองเท้าผู้พิการขาเทียม และกายอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้พิการ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)

3.ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราเงินเดือน : 10,430บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ สารบรรณ รวมทั้งมีทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรืองานด้านอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่น้อยกว่า 5 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน) และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

4.ตำแหน่ง ช่างโลหะ

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโลหะการหรือเครื่องมือกลหรือช่างยนต์ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านโลหะไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่โรงพยาบาลตำรวจเชื่อถือ

การรับสมัครสอบเข้าโรงพยาบาลตำรวจ

ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์ โรงพยาบาลตำรวจ http://www.policehospital.org  พร้อมกรอกข้อมูลลงในใบสมัครและนำมายื่นด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายธุรการ(งานทะเบียน) อาคารศรียานนท์ ชั้น 4โรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผลสอบโรงพยาบาลตำรวจ รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงพยาบาลตำรวจ 

Tags : โรงพยาบาลตํารวจ งานราชการ ช่างเครื่องกล นายช่างศิลป์ พนักงานประจำสำนักงาน ช่างโลหะ

โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 492/1 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 02-207-6000 เว็บไซต์ http://www.policehospital.org

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)