สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 20/04/2017 22:16น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,755 ครั้ง | MobileMode


สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งช่างฝีมืองานชั้น 1 จำนวน 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2560

1. นายช่างเครื่องกล (สวศ.)

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล ทางช่างกลโลหะ ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน หรือ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ทางช่างเทคนิคโลหะ ทางช่างโลหะ ทางช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างเทคนิคการผลิต

2. ช่างฝีมือโรงงานชั้น 1(สวศ.)

จำนวน : 3อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างกล ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างกลเกษตร ทางช่างเครื่องกล ทางช่างเชื่อม ทางช่างเชื่อมอุตสาหกรรม

การรับสมัครสอบเข้ากรมวิชาการเกษตร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  กรมวิชาการเกษตร  บริเวณมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิชาการเกษตร 

Tags : สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร งานราชการ นายช่างเครื่องกล ช่างฝีมือโรงงานชั้น 1

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)