กรมทางหลวงชนบท รับสมัครายช่างโยธา และนายช่างเครืองกล 15 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 19 เมษายน 2560, 22:34 น. | DESKTOPMODE

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งนายช่างโยธา และนายช่างเครืองกล สมัครทางอินเตอร์เตอร์เน็ต 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560กรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค)

1.ตำแหน่ง นายช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค

อัตราว่าง : 14 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค)

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

2.ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล กลุ่มงานเทคนิค

อัตราว่าง : 1อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา

การรับสมัครสอบเข้ากรมทางหลวงชนบท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบทhttp://www.drr.go.th

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมทางหลวงชนบท

Tags : กรมทางหลวงชนบท นายช่างโยธา นายช่างเครืองกล