กรมทางหลวงชนบท รับสมัครายช่างโยธา และนายช่างเครืองกล 15 อัตรา

อัพเดท : 19 เมษายน 2560, 22:34 น.

ดูแล้ว : 9,183 ครั้ง | MobileMode


กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งนายช่างโยธา และนายช่างเครืองกล สมัครทางอินเตอร์เตอร์เน็ต 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 กรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค)

{ads_google}

1.ตำแหน่ง นายช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค

อัตราว่าง  :  14 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค)

อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง 

2.ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล กลุ่มงานเทคนิค

อัตราว่าง  :  1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา 

การรับสมัครสอบเข้า กรมทางหลวงชนบท

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ กรมทางหลวงชนบท http://www.drr.go.th

{ads_google}

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบท นายช่างโยธา นายช่างเครืองกล

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000 สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146 เว็บไซต์ http://www.drr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)