บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) [CAT] รับสมัครบรรจุเข้าทำงาน 15 อัตรา

หน่วยงาน : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

อัพเดท : 18/04/2017 22:10น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 11,136 ครั้ง | MobileMode


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) [CAT] รับสมัครบรรจุเข้าทำงาน 15 อัตรา

กสท โทรคมนาคม

 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 15 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 20 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560

1.ตำแหน่งวิศวกร 5 (ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ)

จำนวน : 1 อัตรา

- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ)

จำนวน : 2 อัตรา

- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิเคราะห์ออกแบบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.ตำแหน่งพนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร)

จำนวน : 1 อัตรา

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ตำแหน่งวิศวกร 4 (ฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อบริหารองค์กร)

จำนวน : 1 อัตรา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5.ตำแหน่งวิศวกร 4/พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4(ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ)

จำนวน : 1 อัตรา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4(ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ)

จำนวน : 1 อัตรา

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยีทางธุรกิจ/สารสนเทศและคอมพิวเตอร์

7.ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3 (ฝ่ายชุมสายโทรศัพท์)

จำนวน : 2อัตรา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีะชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์

8.ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3 (ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ)

จำนวน : 4อัตรา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีะชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์

9.ตำแหน่งนักบริหารงานพาณิชย์ (สำนักบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ)

จำนวน : 1 อัตรา

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

10.ตำแหน่งช่าง 3 (สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก)

จำนวน : 1 อัตรา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

การรับสมัครสอบเข้า กสท โทรคมนาคม

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนวรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)  โทรศัพท์ 0 2104 3481, 0 2104 4256 เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ทาง  http://www.cattelecom.com  ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 จถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) 

Tags : กสท โทรคมนาคม CAT Telecom

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 หมู่ 3 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210-0298 Tel. 0 2104 3000 Fax. 0 2104 3088 เว็บไซต์ http://www.cattelecom.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)