กรมการเงินทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(ชาย/หญิง) 70 อัตรา

หน่วยงาน : กรมการเงินทหารบก

อัพเดท : 16/04/2017 12:33น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 14,607 ครั้ง | MobileMode


กรมการเงินทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(ชาย/หญิง) 70 อัตรา

กรมการเงินทหารบก

 กรมการเงินทหารบก  รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (ชาย/หญิง) จำนวน 70 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 25 - 28 เมษายน 2560

ประกาศกรมการเงินทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2560

1.นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2530 - 2542) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการและ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายพณิชยกรรม ทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่รับสมัครใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น

2.นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา

- ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2530 - 2542)

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สายพณิชยกรรม ทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่รับสมัครใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น

การรับสมัครสอบเข้ากรมการเงินทหารบก

กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 ถึงวันที่28 เมษายน 2560 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัครโรงเรียนทหารการเงิน  กรมการเงินทหารบก  ภายในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ :  ใบสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2560 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการเงินทหารบก 

Tags : กรมการเงินทหารบก งานราชการ นายทหารประทวน

กรมการเงินทหารบก

กรมการเงินทหารบก

กรมการเงินทหารบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 10200 โทร : 0-2297-7024 ประชาสัมพันธ์ : 97024 เว็บไซต์ http://findept.rta.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)