กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา ถึง 3 พ.ค.60

หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อัพเดท : 15/04/2017 11:40น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 12,108 ครั้ง | MobileMode


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา ถึง 3 พ.ค.60

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560

1.ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

จำนวน : 4 อัตรา กลุ่มงาน บริการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานจะให้ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

จำนวน : 1 อัตรา กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

3.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

จำนวน : 4 อัตรา กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4.ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

จำนวน : 13 อัตรา กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครสอบเข้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เข้าไปที่เว็บไซต์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  http://job.labour.go.th/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

Tags : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครูพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการแรงงาน งานราชการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล [email protected] เว็บไซต์ http://www.labour.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)