กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครเป้นพนักงานราชการ 4 อัตรา (ป.ตรี/ป.โท)

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อัพเดท : 14/04/2017 12:42น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,726 ครั้ง | MobileMode


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครเป้นพนักงานราชการ 4 อัตรา (ป.ตรี/ป.โท)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ที่ 10/2560

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  รับสมัครเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการพาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี และนิติกร จำนวน 4 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 20 - 27 เมษายน 2560

1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรองด้านบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ และโลจิสติกส์

- หากมีประสบการณ์การทำงานหรือความรู้ด้านโลจิสติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือวุฒิทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของหน่วยงานราชการ หรือมีความเชี่ยวชาญด้านการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.ตำแหน่ง นิติกร

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครสอบเข้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ใหู้้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 เมษายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ http://www.ditp.go.th/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

Tags : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ งานราชการ นักวิชาการพาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (บางกระสอ) 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2507 7999 โทรสาร : 0 2547 5657 สายด่วน : 1169 ไลฟ์แชท : www.ditptouch.com อีเมล : [email protected] เว็บไซตื http://www.ditp.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)