กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หน่วยงาน : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

อัพเดท : 14/04/2017 10:47น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 1,770 ครั้ง | MobileMode


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 24 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2650

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

การรับสมัครสอบเข้ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ https://dtn.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

Tags : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นักทรัพยากรบุคคล งานราชการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (66) 2507-7444 โทรสาร (66) 2547-5630 เว็บไซต์ https://www.dtn.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)