กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 50 อัตรา

หน่วยงาน : กรมสรรพาวุธทหารบก

อัพเดท : 14/04/2017 00:55น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 8,238 ครั้ง | MobileMode


กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 50 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก

 กรมสรรพาวุธทหารบก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

กลุ่มที่ 1 จำนวน : 25 อัตรา

- ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ (15อัตรา)

-ชกท.ส่งกำลังกระสุน (10 อัตรา)

กลุ่มที่ 2 ชกท.ช่างอาวุธจำนวน : 10 อัตรา

กลุ่มที่ 3 ชกท.ช่างยานยนต์ จำนวน : 15 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ และ ชกท.ส่งกาลังกระสุน สาเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา พณิชยกรรม, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ชกท.ช่างอาวุธ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- ชกท.ช่างยานยนต์ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา ช่างยนต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

***เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี รับสมัครผู้ที่เกิดใน พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2542

การรับสมัครสอบเข้ากรมสรรพาวุธทหารบก

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 24 -26 เมษายน 2560 รายละเอียดในการสมัครสอบคัดเลือก ฯ ตามผนวก ก ประกอบ ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ และสถานที่สอบ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ประกาศผลสอบ ภาควิชาการ วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลสอบ การคัดเลือก และผู้สอบได้ตัวจริงให้มารายงานตัวเพื่อมาเลือก ชกท. และรับฟังคาชี้แจงการปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุเข้ารับราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมสรรพาวุธทหารบก 

Tags : กรมสรรพาวุธทหารบก งานราชการ นายทหารประทวน

กรมสรรพาวุธทหารบก

กรมสรรพาวุธทหารบก

กรมสรรพาวุธทหารบก 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02-2431061-8 เว็บไซต์ http://www.ordnancerta.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)