สํานักงาน ก.ก. ประกาศผลสอบ ข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1/2560

อัพเดทเมื่อ : 13 เมษายน 2560, 12:09 น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560 : ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สำนักงาน กก

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้าสอบภาค ค2 ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ์) พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวัดผล

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตรกรรม

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปศึกษา -วาดเขียน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแนะแนว

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา โทร. 02 437 3677, 02 437 6631-5 ต่อ 3444, 3445

Tags : ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สํานักงาน ก.ก.