ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับสมัครสอบเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 200 อัตรา - 16 เมย 60

หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

อัพเดท : 11/04/2017 22:13น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,130 ครั้ง | MobileMode


ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับสมัครสอบเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 200 อัตรา - 16 เมย 60

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ที่ 3/2560

เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 200 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2560

จำนวนที่จะรับสมัครเข้าศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

1. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ

จำนวน : 100 คน

2. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

จำนวน : 100 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร :

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25

การรับสมัครสอบเข้าศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี http://www.mmtc.ac.th  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2560 (ส่งเอกสารการสมัครได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560)

ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะประกาศผลสอบ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

Tags : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นักเรียนเดินเรือพาณิชย์

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 120 ม.7 ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 โทรสาร ::: 0 2384 7063 เว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)