สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ พนักงานโยธา

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง

อัพเดท : 06/04/2017 21:17น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,755 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ พนักงานโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 20 - 28 เมษายน 2560

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพสั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สายาวิชาการสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัครสอบเข้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี 

Tags : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ชลบุรี งานราชการ พนักงานโยธา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ (กลาง) : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทรศัพท์ 1111 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)