สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการยุติธรรม

หน่วยงาน : กระทรวงยุติธรรม

อัพเดท : 06/04/2017 10:19น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,431 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการยุติธรรม

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (วุฒิปริญญาตรี)

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท รวมอัตราเงินเดือนจำนวน 15,000 บาท

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์หรือ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางการบริหารงานยุติธรรม (หรือกระบวนการยุติธรรม) ทางอาชญา วิทยา ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ อาคารเลขที่ 9/9-10 หมู่ที่ 6 ถ.ชัยภูมิ สีคิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศ :

-  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ 

-  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

Tags : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ นักวิชาการยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

สกระทรวงยุติธรรม อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: [email protected] เว็บไซต์ http://www.moj.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)