กองบริหารจัดการที่ดิน รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อัพเดท : 06/04/2017 10:10น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,422 ครั้ง | MobileMode


กองบริหารจัดการที่ดิน รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองบริหารจัดการที่ดิน

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการจำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

2.1 เพศ ชาย หญิง

2.2 สัญชาติไทย อายุ ระหว่าง 22 - 35 ปี

2.3 มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อชนิดร้ายแรง อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

2.4 มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดีได้

3. คุณสมบัติเฉพาะงาน

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านประสานงานทั่วไป สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

4. ระยะเวลาและการจ่ายค่าจ้าง

ระยะเวลาการจัดจ้างตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 ในอัตราค่าจ้างปริญญาตรี เดือนละ 15,500 บาท

5. วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2265-6545-6 ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 21 เมษายน 2560

6. วัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์

กองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะนัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กองบริหารจัดการที่ดิน สผ. โดยผู้สมัครงานจะต้องมารายงานตัวก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 30 นาที

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Tags : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เว็บไซต์ http://www.onep.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)