กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และเจ้าพนักงานพัสดุ

หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อัพเดท : 04/04/2017 22:03น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,917 ครั้ง | MobileMode


กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และเจ้าพนักงานพัสดุ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และเจ้าพนักงานพัสดุ สมัครด้วยตนเอง วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560

1.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน : 1 อัตรา

สังกัด : กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัตภัณฑ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบเข้ากรมวิทยาศาสตร์บริการ

ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 22017073 - 7077

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

จำนวน : 1 อัตรา

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายพัสดุ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบเข้ากรมวิทยาศาสตร์บริการ

ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 22017073 - 7077

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  (เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน)

Tags : กรมวิทยาศาสตร์บริการ งานราชการ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าพนักงานพัสดุ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-7000-4 Email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.dss.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)