กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา (ป.ตรี/ปวส)

หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อัพเดท : 04/04/2017 18:52น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,943 ครั้ง | MobileMode


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา (ป.ตรี/ปวส)

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา ไม่ต้องภาค ก. ของ ก.พ. สมัครทางอินเอตร์เน็ต วันที่ 11 - 20 เมษายน 2560

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หน่วยที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เลขานุการ บัญชี การตลาด และภาษาต่างประเทศ

หน่วยที่ 2นายช่างรังวัด

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา

หน่วยที่ 3นายช่างเทคนิค

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง

หน่วยที่ 4นักธรณีวิทยา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาธรณีวิทยา ธรณีศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

หน่วยที่ 5นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 19500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบเข้ากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 เมษายน 2560 ที่เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  http://www.dpim.go.th หัวข้อ สมัครงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

Tags : งานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทร. 0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567. โทรสาร.0-2644-8746 เว็บไซต์ http://www.dpim.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)