สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 รับมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 02/04/2017 21:46น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,977 ครั้ง | MobileMode


สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 รับมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

 กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 19 - 25 เมษายน 2560

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 1)

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

2.ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงชั้น 1 (เขต 1)

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3.ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 1)

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

4.ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (เขต 1)

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

5.ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (เขต 1)

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

การรับสมัครสอบเข้ากรมวิชาการเกษตร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิชาการเกษตร 

Tags : กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ งานราชการ

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)