สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา

หน่วยงาน : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อัพเดท : 02/04/2017 21:35น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,900 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีมุกดาหารสุโขทัยสกลนคร และอุทัยธานี เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 3- 10 เมษายน 2560

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา (สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาษาอังกฤษ สื่อสารมวลชน

2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

จำนวน : 1 อัตรา (สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

จำนวน : 1 อัตรา (สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ เศรษฐศาสตร์เกษตร วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล และวนศาสตร์

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา (สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ

5. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

จำนวน : 1 อัตรา (สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาชีววิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

6. นักวิชาการป่าไม้

จำนวน : 1 อัตรา (สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี)

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางวนศาสตร์

การรับสมัครสอบเข้าสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่ปฏิบัติงานและรับสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Tags : งานราชการ เพชรบุรี มุกดาหาร สุโขทัย สกลนคร อุทัยธานี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 เว็บไซต์ http://www.mnre.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)