กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.)

หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม

อัพเดท : 30/03/2017 19:51น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,532 ครั้ง | MobileMode


กรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส

กรมหม่อนไหมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) สมัครด้วยตนเอง วันที่ 3 - 12 เมษายน 2560

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาพาณิชยการทางบริหารธุรการ

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส เห็นว่าเหมาะสม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เช่น รับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อ รวบรวมข้อมูลสถิติ

- งานทะเบียนเอกสารรวบรวมข้อมูล จัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม

- ปฏิบัติงานพัสดุ

- ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบเข้ากรมหม่อนไหม

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส  เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 073-709-710

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมหม่อนไหม 

Tags : กรมหม่อนไหม งานราชการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นาราธิวาส

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม เลขที่ 2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2558 7924 - 6 โทรสาร 0 2558 7927 E-mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.qsds.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)