กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายทหารประทวน 4 อัตรา

หน่วยงาน : กรมยุทธโยธาทหารบก

อัพเดท : 23/03/2017 20:11น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,159 ครั้ง | MobileMode


กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายทหารประทวน 4 อัตรา

กรมยุทธโยธาทหารบก

 กรมยุทธโยธาทหารบก  ประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย/หญิง) สอบบรรจุเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560

ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่กรมยุทธโยธาทหารบกรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน

จำนวน : 2 อัตรา

2.ตำแหน่ง นายสิบก่อสร้าง

จำนวน : 1 อัตรา

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คิดราคา

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้ควบคุมงาน,นายสิบก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่คิดราคา

- เป็นบุคคลพลเรือนเพศชาย/หญิง หรือทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 - 5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2539 - 2540 ซึ่งจะต้องเข้ารับราชการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร)

- ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การก่อสร้าง, ช่างก่อส้ราง

การรับสมัครสอบเข้ากรมยุทธโยธาทหารบก

กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก  เลขที่ 2254 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมยุทธโยธาทหารบก 

Tags : งานราชการ กรมยุทธโยธาทหารบก ผู้ควบคุมงาน นายสิบก่อสร้าง เจ้าหน้าที่คิดราคา

กรมยุทธโยธาทหารบก

กรมยุทธโยธาทหารบก

กรมยุทธโยธาทหารบก 2254 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์: 02 940 1365 เว็บไซต์ http://www.postengineer.com

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)