ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560

อัพเดท : 24 มีนาคม 2560, 17:54 น.

ดูแล้ว : 116,853 ครั้ง | MobileMode


ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 (รอบทั่วไป) ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560

{ads_google}

01 กศจ.กรุงเทพมหานคร(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)กรุงเทพมหานคร ปี 256002 กศจ.กระบี่(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)กระบี่ ปี 256003 กศจ.กาญจนบุรี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)กาญจนบุรี ปี 256004 กศจ.กาฬสินธุ์(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)กาฬสินธุ์ ปี 256005 กศจ.กำแพงเพชร(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)กำแพงเพชร ปี 256006 กศจ.ขอนแก่น(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ขอนแก่น ปี 256007 กศจ.จันทบุรี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)จันทบุรี ปี 256008 กศจ.ฉะเชิงเทรา(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ฉะเชิงเทรา ปี 256009 กศจ.ชลบุรี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ชลบุรี ปี 256010 กศจ.ชัยนาท(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ชัยนาท ปี 256011 กศจ.ชัยภูมิ(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ชัยภูมิ ปี 256012 กศจ.ชุมพร(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ชุมพร ปี 256013 กศจ.เชียงราย(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)เชียงราย ปี 256014 กศจ.เชียงใหม่(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)เชียงใหม่ ปี 256015 กศจ.ตรัง(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ตรัง ปี 256016 กศจ.ตราด(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ตราดปี 256017 กศจ.ตาก(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ตากปี 256018 กศจ.นครนายก(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)นครนายก ปี 256019 กศจ.นครปฐม(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)นครปฐม ปี 256020 กศจ.นครพนม(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)นครพนม ปี 256021 กศจ.นครราชสีมา(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)นครราชสีมา ปี 256022 กศจ.นครศรีธรรมราช(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)นครศรีธรรมราช ปี 256023 กศจ.นครสวรรค์(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)นครสวรรค์ ปี 256024 กศจ.นนทบุรี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)นนทบุรี ปี 256025 กศจ.นราธิวาส(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)นราธิวาส ปี 256026 กศจ.น่าน(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)น่าน ปี 2560 27 กศจ.บึงกาฬ(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)บึงกาฬ ปี 256028 กศจ.บุรีรัมย์(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)บุรีรัมย์ ปี 256029 กศจ.ปทุมธานี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ปทุมธานี ปี 256030 กศจ.ประจวบคีรีขันธ์(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ประจวบคีรีขันธ์ ปี 256031 กศจ.ปราจีนบุรี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ปราจีนบุรี ปี 256032 กศจ.ปัตตานี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ปัตตานี ปี 256033 กศจ.พระนครศรีอยุธยา(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)พระนครศรีอยุธยา ปี 256034 กศจ.พังงา(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)พังงา ปี 256035 กศจ.พัทลุง(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)พัทลุง ปี 256036 กศจ.พิจิตร(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)พิจิตร ปี 256037 กศจ.พิษณุโลก(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)พิษณุโลก ปี 256038 กศจ.เพชรบุรี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)เพชรบุรีปี 256039 กศจ.เพชรบูรณ์(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)เพชรบูรณ์ปี 256040 กศจ.แพร่(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)แพร่ปี 2560 41 กศจ.พะเยา(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)พะเยา ปี 2560 42 กศจ.ภูเก็ต(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ภูเก็ต ปี 256043 กศจ.มหาสารคาม(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)มหาสารคาม ปี 256044 กศจ.มุกดาหาร(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)มุกดาหาร ปี 256045 กศจ.แม่ฮ่องสอน(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)แม่ฮ่องสอน ปี 256046 กศจ.ยะลา(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ยะลา ปี 256047 กศจ.ยโสธร(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ยโสธรปี 256048 กศจ.ร้อยเอ็ด(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ร้อยเอ็ด ปี 256049 กศจ.ระนอง(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ระนอง ปี 256050 กศจ.ระยอง(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ระยอง ปี 256051 กศจ.ราชบุรี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ราชบุรี ปี 256052 กศจ.ลพบุรี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ลพบุรี ปี 256053 กศจ.ลำปาง(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ลำปาง ปี 256054 กศจ.ลำพูน(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ลำพูน ปี 256055 กศจ.เลย(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)เลยปี 256056 กศจ.ศรีสะเกษ(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ศรีสะเกษ ปี 256057 กศจ.สกลนคร(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สกลนคร ปี 256058 กศจ.สงขลา(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สงขลา ปี 256059 กศจ.สตูล(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สตูล ปี 256060 กศจ.สมุทรปราการ(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สมุทรปราการ ปี 256061 กศจ.สมุทรสงคราม(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สมุทรสงคราม ปี 256062 กศจ.สมุทรสาคร(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สมุทรสาคร ปี 256063 กศจ.สระแก้ว(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สระแก้ว ปี 256064 กศจ.สระบุรี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สระบุรี ปี 256065 กศจ.สิงห์บุรี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สิงห์บุรี ปี 256066 กศจ.สุโขทัย(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สุโขทัย ปี 256067 กศจ.สุพรรณบุรี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สุพรรณบุรี ปี 256068 กศจ.สุราษฎร์ธานี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สุราษฎร์ธานี ปี 256069 กศจ.สุรินทร์(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สุรินทร์ ปี 256070 กศจ.หนองคาย(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)หนองคาย ปี 256071 กศจ.หนองบัวลำภู(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)หนองบัวลำภู ปี 256072 กศจ.อ่างทอง(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)อ่างทอง ปี 256073 กศจ.อุดรธานี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)อุดรธานี ปี 256074 กศจ.อุทัยธานี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)อุทัยธานี ปี 256075 กศจ.อุตรดิตถ์(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)อุตรดิตถ์ ปี 256076 กศจ.อุบลราชธานี(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)อุบลราชธานี ปี 256077 กศจ.อำนาจเจริญ(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)อำนาจเจริญ ปี 256078 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.เขตพื้นที่ปกติ)(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สศศ.เขตพื้นที่ปกติ ปี 256079 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.เขต จชต.)(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สศศ.เขต จชต ปี 256080 สงขลา(เขต จชต.)(กรณีพิเศษ)ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สงขลา(เขต จชต.) ปี 2560


ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครูผู้ช่วย ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 โทรศัพท์ 02-2885511 เว็บไซต์สพฐ. : http://www.obec.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)