ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560

อัพเดท : 24 มีนาคม 2560, 17:54 น.

ดูแล้ว : 117,552 ครั้ง | MobileMode


ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560 (รอบทั่วไป) ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560

{ads_google}

01 กศจ.กรุงเทพมหานคร(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)กรุงเทพมหานคร ปี 2560 02 กศจ.กระบี่(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)กระบี่ ปี 2560 03 กศจ.กาญจนบุรี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)กาญจนบุรี ปี 2560 04 กศจ.กาฬสินธุ์(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)กาฬสินธุ์ ปี 2560 05 กศจ.กำแพงเพชร(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)กำแพงเพชร ปี 2560 06 กศจ.ขอนแก่น(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ขอนแก่น ปี 2560 07 กศจ.จันทบุรี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)จันทบุรี ปี 2560 08 กศจ.ฉะเชิงเทรา(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ฉะเชิงเทรา ปี 2560 09 กศจ.ชลบุรี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ชลบุรี ปี 2560 10 กศจ.ชัยนาท(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ชัยนาท ปี 2560 11 กศจ.ชัยภูมิ(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ชัยภูมิ ปี 2560 12 กศจ.ชุมพร(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ชุมพร ปี 2560 13 กศจ.เชียงราย(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)เชียงราย ปี 2560 14 กศจ.เชียงใหม่(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)เชียงใหม่ ปี 2560 15 กศจ.ตรัง(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ตรัง ปี 2560 16 กศจ.ตราด(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ตราดปี 2560 17 กศจ.ตาก(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ตากปี 2560 18 กศจ.นครนายก(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)นครนายก ปี 2560 19 กศจ.นครปฐม(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)นครปฐม ปี 2560 20 กศจ.นครพนม(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)นครพนม ปี 2560 21 กศจ.นครราชสีมา(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)นครราชสีมา ปี 2560 22 กศจ.นครศรีธรรมราช(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)นครศรีธรรมราช ปี 2560 23 กศจ.นครสวรรค์(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)นครสวรรค์ ปี 2560 24 กศจ.นนทบุรี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)นนทบุรี ปี 2560 25 กศจ.นราธิวาส(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)นราธิวาส ปี 2560 26 กศจ.น่าน(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)น่าน ปี 2560 27 กศจ.บึงกาฬ(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)บึงกาฬ ปี 2560 28 กศจ.บุรีรัมย์(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)บุรีรัมย์ ปี 2560 29 กศจ.ปทุมธานี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ปทุมธานี ปี 2560 30 กศจ.ประจวบคีรีขันธ์(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 31 กศจ.ปราจีนบุรี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ปราจีนบุรี ปี 2560 32 กศจ.ปัตตานี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ปัตตานี ปี 2560 33 กศจ.พระนครศรีอยุธยา(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)พระนครศรีอยุธยา ปี 2560 34 กศจ.พังงา(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)พังงา ปี 2560 35 กศจ.พัทลุง(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)พัทลุง ปี 2560 36 กศจ.พิจิตร(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)พิจิตร  ปี 2560 37 กศจ.พิษณุโลก(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)พิษณุโลก ปี 2560 38 กศจ.เพชรบุรี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)เพชรบุรี ปี 2560 39 กศจ.เพชรบูรณ์(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)เพชรบูรณ์ ปี 2560 40 กศจ.แพร่(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)แพร่ ปี 2560 41 กศจ.พะเยา(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)พะเยา ปี 2560 42 กศจ.ภูเก็ต(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ภูเก็ต ปี 2560 43 กศจ.มหาสารคาม(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)มหาสารคาม ปี 2560 44 กศจ.มุกดาหาร(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)มุกดาหาร ปี 2560 45 กศจ.แม่ฮ่องสอน(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)แม่ฮ่องสอน ปี 2560 46 กศจ.ยะลา(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ยะลา ปี 2560 47 กศจ.ยโสธร(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ยโสธร ปี 2560 48 กศจ.ร้อยเอ็ด(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ร้อยเอ็ด ปี 2560 49 กศจ.ระนอง(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ระนอง ปี 2560 50 กศจ.ระยอง(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ระยอง ปี 2560 51 กศจ.ราชบุรี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ราชบุรี ปี 2560 52 กศจ.ลพบุรี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ลพบุรี ปี 2560 53 กศจ.ลำปาง(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ลำปาง ปี 2560 54 กศจ.ลำพูน(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ลำพูน ปี 2560 55 กศจ.เลย(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)เลย ปี 2560 56 กศจ.ศรีสะเกษ(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)ศรีสะเกษ ปี 2560 57 กศจ.สกลนคร(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สกลนคร ปี 2560 58 กศจ.สงขลา(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สงขลา ปี 2560 59 กศจ.สตูล(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สตูล ปี 2560 60 กศจ.สมุทรปราการ(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สมุทรปราการ ปี 2560 61 กศจ.สมุทรสงคราม(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สมุทรสงคราม ปี 2560 62 กศจ.สมุทรสาคร(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สมุทรสาคร ปี 2560 63 กศจ.สระแก้ว(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สระแก้ว ปี 2560 64 กศจ.สระบุรี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สระบุรี ปี 2560 65 กศจ.สิงห์บุรี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สิงห์บุรี ปี 2560 66 กศจ.สุโขทัย(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สุโขทัย ปี 2560 67 กศจ.สุพรรณบุรี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สุพรรณบุรี ปี 2560 68 กศจ.สุราษฎร์ธานี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สุราษฎร์ธานี ปี 2560 69 กศจ.สุรินทร์(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สุรินทร์ ปี 2560 70 กศจ.หนองคาย(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)หนองคาย ปี 2560 71 กศจ.หนองบัวลำภู(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)หนองบัวลำภู ปี 2560 72 กศจ.อ่างทอง(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)อ่างทอง ปี 2560 73 กศจ.อุดรธานี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)อุดรธานี ปี 2560 74 กศจ.อุทัยธานี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)อุทัยธานี ปี 2560 75 กศจ.อุตรดิตถ์(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)อุตรดิตถ์ ปี 2560 76 กศจ.อุบลราชธานี(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)อุบลราชธานี ปี 2560 77 กศจ.อำนาจเจริญ(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)อำนาจเจริญ ปี 2560 78 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.เขตพื้นที่ปกติ)(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สศศ.เขตพื้นที่ปกติ ปี 2560 79 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.เขต จชต.)(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สศศ.เขต จชต ปี 2560 80 สงขลา(เขต จชต.)(กรณีพิเศษ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)สงขลา(เขต จชต.) ปี 2560

 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครูผู้ช่วย ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 โทรศัพท์ 02-2885511 เว็บไซต์สพฐ. : http://www.obec.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)