สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี รับสมัครตำแหน่งพนักงานสถาปนิก

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง

อัพเดท : 18/03/2017 10:03น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,148 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี รับสมัครตำแหน่งพนักงานสถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานสถาปนิกเป็นพนักงานราชการ สมัครด้วยตนเอง 27 มีนาคม - 3 เมษายน 2560

ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก (วิชาชีพเฉพาะ)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500บาท , 20,540 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

การรับสมัครสอบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ยบริหารงานทั่วไปสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจงหวัดราชบุรี ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 

Tags : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี พนักงานสถาปนิก ราชบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ (กลาง) : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทรศัพท์ 1111 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)