กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องยนต์

อัพเดท : 16 มีนาคม 2560, 23:41 น.

ดูแล้ว : 4,896 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอบเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง นายช่างเครื่องยนต์ สมัครด้วยตนเอง วันที่22 มีนาคม พ.ศ. 2560 -28 มีนาคม 2560

{ads_google}

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องยนต์ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,3800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ

การรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเว็บไซต์https://doae9.job.thai.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมส่งเสริมการเกษตร

{ads_google}งานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร นายช่างเครื่องยนต์ พิษณุโลก

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ : servicelink@doae.go.th โทรศัพท์. 02-5790121-27 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ http://www.doae.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)