สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครจำนวน 4 อัตรา

หน่วยงาน : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อัพเดท : 16/03/2017 23:30น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,496 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครจำนวน 4 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2560

1.ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สังกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมี ชีววิทยา สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม ภูมิศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

2.ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมสังกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5(นครปฐม)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อมชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม ชีวอนามัย เคมี ชีวเคมี เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเกษตร สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ประมง เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วนศาสตร์ สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์ทางทะเล

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการสังกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพณิชยการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สังกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16(สงขลา)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งอวดล้อม ภูมิศาสตร์

การรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสงค์จะสมัคคร ห้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ต้งแต่วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ปฏิบัติงานและรับสมัคร(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Tags : งานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 เว็บไซต์ http://www.mnre.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)