สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 รับสมัครเป็นพนักงานรากชาร 4 อัตรา

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 15/03/2017 21:53น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,308 ครั้ง | MobileMode


สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 รับสมัครเป็นพนักงานรากชาร 4 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2560

1.ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 7)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2.ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (เขต 7)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 7)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 7)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

การรับสมัครสอบสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ถนนสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช อำเภอกาญจนดิษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 ในวันและเวลารากชาร

เอกสารแนบท้าปยระกาศ :  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 

Tags : กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)