ศูนย์การกำลังสำรอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 9 อัตรา

หน่วยงาน : ศูนย์การกำลังสำรอง

อัพเดท : 15/03/2017 20:37น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,469 ครั้ง | MobileMode


ศูนย์การกำลังสำรอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 9 อัตรา

ศูนย์การกำลังสำรอง

 ศูนย์การกำลังสำรอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 9 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 13 - 17 มีนาคม 2560

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน และพนักงานราชการ

เข้ารับราชการเป็นนาายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2560

1.ตำแหน่ง ช่างไม้ (อัตรา สิบเอก)

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน(ชาย) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับช่างไม้

2.ตำแหน่ง นายสิบสื่อสาร (อัตรา สิบเอก)

จำนวน : 1 อัตรา

- ต้องเป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่ากำหนด หากสอบได้แล้วจะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิไม่ได้

- มีความรู้เกี่ยวกับการช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

3.ตำแหน่ง เสมียน (อัตรา สิบเอก)

จำนวน : 5อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน(ชาย) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- สามารถพิมพ์ดีดได้ มีความรู้เกี่ยวกับงานสารฐรรณ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

4.ตำแหน่ง พลขับ(อัตรา สิบเอก)

จำนวน : 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ต้องเป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 22ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่ากำหนด หากสอบได้แล้วจะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิไม่ได้

- สามารถขบรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น และมีใบอนุญาตขับรถยนต์จาก กรมการขนส่งทางบก

การรับสมัครสอบศูนย์การกำลังสำรอง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ แผนกจัดการ ศูนย์การกำลังสำรอง  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบท้าปยระกาศ :  ศูนย์การกำลังสำรอง 

Tags : งานราชการ ศูนย์การกำลังสำรอง ช่างไม้ นายสิบสื่อสาร เสมียน พลขับ นายทหารประทวน

ศูนย์การกำลังสำรอง

ศูนย์การกำลังสำรอง

ศูนย์การกำลังสำรอง วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เว็บไซต์ http://www.ruksadindan.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)