บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบนักบริหาร และหัวหน้าส่วนรักษาความปลอดภัย

หน่วยงาน : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อัพเดท : 13/03/2017 00:24น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,411 ครั้ง | MobileMode


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบนักบริหาร และหัวหน้าส่วนรักษาความปลอดภัย

ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ และตำแหน่งนักบริหารความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ

1.ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 40,000 - 60,000 บาท

คุณวุฒิการศึกษา : สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้แล้วแล้ว

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

2.ตำแหน่ง นักบริหารความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,000 - 40,000 บาท

คุณวุฒิการศึกษา : สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้แล้วแล้ว

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

การรับสมัครสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้นที่ 1 โซน B ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2831-3378 และ 0-2831-3578

Tags : ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - สำนักงานใหญ่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 โทรศัพท์ : 0 2831 3131 เว็บไซต์ http://www.thailandpost.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)