สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา (ปริญญาตรี)

หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อัพเดท : 11/03/2017 14:52น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,631 ครั้ง | MobileMode


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา (ปริญญาตรี)

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สมัครด้วยตนเอง วันที่ 20 - 29 มีนาคม 2560

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

- เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานและประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น แก้ไขปัญหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและแม่ข่าย ดูแลระบบเครือข่ายและเฝ้าระวังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยคอยดูสัญญาณแสดงเหตุขัดข้อง ขณะทำงาน รายงานเหตุขัดข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อาคาร 26 ชั้น 2สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ 0 2288 4000 ต่อ 4816 - 7

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี 

Tags : งานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000  เว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)