การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เปิดสมัครสอบเข้าทำงาน 619 อัตรา (13 - 19 มีนาคม 2560)

อัพเดท : 14 มีนาคม 2560, 19:47 น.

ดูแล้ว : 25,145 ครั้ง | MobileMode


สมัครสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 เพื่อเข้าปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ จำนวน 43 อัตรา และสำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 576 อัตรา รวม 619 อัตรา คลิกทีนี่เพื่ออ่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-23)  คลิกทีนี่เพื่ออ่าน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (Job Information)  คลิกทีนี่เพื่ออ่าน

{ads_google}

คุณสมบัติทั่วไป / คุณวุฒิ - สาขาวิชา / คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง / สถานที่ปฏิบัติงาน  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ จำนวน 43 อัตรา

คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท  คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี   คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1  [ลำพูน  ลำปาง  แม่ฮ่องสอน  พะเยา  เชียงใหม่ เชียงราย] จำนวน 64 อัตรา

คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี   คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    

การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1  [อุตรดิตถ์  แพร่  น่าน  กำแพงเพชร  ตาก  สุโขทัย พิษณุโลก  พิจิตร] จำนวน 33 อัตรา

คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี   คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1  [ลพบุรี  สิงห์บุรี  ชัยนาท  นครสวรรค์  อุทัยธานี เพชรบูรณ์] จำนวน 47 อัตรา

คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี   คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2  [หนองบัวลำภู  ขอนแก่น  อุดรธานี  เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ] จำนวน 54 อัตรา

คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี   คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    

การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2  [ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  ยโสธร  อำนาจเจริญ  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์  มุกดาหาร] จำนวน 32 อัตรา

คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี   คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    

การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2  [นครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ชัยภูมิ] จำนวน 47 อัตรา

คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี   คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    

การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3  [ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  สระบุรี ปราจีนบุรี  นครนายก  สระแก้ว] จำนวน 78 อัตรา

คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี   คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3  [ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  ฉะเชิงเทรา] จำนวน 41 อัตรา

คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี  คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3  [กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม  สมุทรสาคร ราชบุรี (เฉพาะ บ้านโป่ง)] จำนวน 26 อัตรา

คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี   คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    

การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4  [ราชบุรี (ยกเว้นบ้านโป่ง)  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี   ประจวบคีรีขันธ์  ระนอง  ชุมพร] จำนวน 61 อัตรา

คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี  คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4  [นครศรีธรรมราช  กระบี่  พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี  ตรัง] จำนวน 67 อัตรา

คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี   คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    

การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4  [สงขลา  สตูล พัทลุง  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส] จำนวน 26 อัตรา

คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี   คลิกทีนี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

วิธีการรับสมัครเข้าปฏิบติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผู้สนใจสามารถสมัครในตำแหน่ง และเขตพื้นที่ปฏิบติงานต่าง ๆ ที่กำหนด ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2560 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นหวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครเข้สเว็บไซต์ กฟภ. https://pea.job.thai.com

{ads_google}

การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานทีสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

กฟภ. จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ ไม่เกินวันที่ 20 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์

ประกาศผลสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

กฟภ. จะประกาศผลสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ไม่เกินวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์

ตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาที่สภาวิศวกรรับรอง สำหรับผู้ที่สมัครตำแหน่งวิศวกร (ทุกสาขา) ได้ที่นี้

http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=301

ตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง สำหรับผู้ที่สมัครตำแหน่งนักบัญชี ได้ที่นี้

http://eservice.fap.or.th/edu/edu_degree_list.php


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA กฟภ. 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. (PEA)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. (PEA)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร : 02-589-0100 ถึง 1 Call center : 1129 เว็บไซต์ https://www.pea.co.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)