สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(ป.ตรี)

อัพเดท : 8 มีนาคม 2560, 23:10 น.

ดูแล้ว : 5,527 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เปิดรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม - 28 เมษายน 2560 วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

{ads_google}

การรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐาน ได้ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

{ads_google}กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3502-3509 โทรสาร 02-273-9790 เว็บไซต์ http://www.mof.go.th/home

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)