สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล

อัพเดท : 07/03/2017 20:57น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,722 ครั้ง | MobileMode


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560

1.ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาษาศาสตร์)

หน่วยงาน : กลุ่มวิชาภาษาศาสาตร์ ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์สอน

คุณวุฒิการศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาด้านภาษาศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสัทศาสตร์ สัทวิทยา วัจนปฏิบัติศาสตร์ หรือการจัดการเอกสารและข้อมูลภาษา และความรู้ภาษาเอเชีย โดยเฉพาะภาษาเขมรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครสอบ

ไปรษณีย์/สมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  อาจารย์ (ภาษาศาสตร์) 

2.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

หน่วยงาน : งานสนับสนุนวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราเงินเดือน : (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบติหน้าที่)

  • ปริญญาตรี 19,500 บาท
  • ปริญญาโท22,750 บาท

คุณวุฒิการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิปิญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาสังคมมศาสตร์ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ วิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สถิติ วิทยาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครสอบ

ไปรษณีย์/สมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  นักวิชาการศึกษา 

Tags : มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานอธิการบดี (กรุงเทพฯ) 272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 66 (0) 2849-6000  เว็บไซต์ https://www.mahidol.ac.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)