สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อัพเดท : 06/03/2017 22:18น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,368 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560

1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง)

จำนวน : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ตาม ก.พ. รับรอง

2.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง และ ชลบุรี)

จำนวน : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ ทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

3.ตำแหน่ง เศรษฐกร (ส่วนกลาง)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4.ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย (ชลบุรี)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

5.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ (สงขลา,อุบลราชธานี,นครสวรรค์)

จำนวน : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรกรรม ทางปศุสัตว์ ประมง และธุรกิจเกษตร

การรับสมัครสอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://www.oae.go.th 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

Tags : งานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เศรษฐกร เจ้าพนักงานสถิติ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4 เว็บไซต์ http://www.oae.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)