สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัพเดท : 4 มีนาคม 2560, 20:55 น.

ดูแล้ว : 3,617 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

{ads_google}

ตำแหน่ง  :  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หรือทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  :  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ปฏิบัติงานและตัดสินใจ ภายใต้การกำกับ แนะนำหรือตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบเข้าสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

{ads_google}

 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3502-3509 โทรสาร 02-273-9790 เว็บไซต์ http://www.mof.go.th/home

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)