สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบบรรจุราชการ 25 อัตรา(ต้องผ่านภาค ก ของ กพ)

หน่วยงาน : กระทรวงมหาดไทย

อัพเดท : 04/03/2017 09:16น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 8,607 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบบรรจุราชการ 25 อัตรา(ต้องผ่านภาค ก ของ กพ)

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 (ต้องผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.)

ตำแหน่งที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวน : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

จำนวน : 5อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบเข้า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย https://moj.job.thai.com 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

Tags : งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55  เว็บไซต์ http://www.moi.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)