ประกาศกรมประมง (ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานรากชาร 3 อัตรา

หน่วยงาน : กรมประมง

อัพเดท : 02/03/2017 21:49น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,556 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมประมง (ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานรากชาร 3 อัตรา

กรมประมง

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรากองประมงต่างประเทศ และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทพเลชุมพร สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

สังกัด/สถานที่ปฏิบัติงาน : กองประมงต่างประเทศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาชาพณิชยการ

การรับสมัครสอบเข้า กรมประมง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 กรมประมงต่างประเทศ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจัก กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 7940

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมประมง (กองประมงต่างประเทศ)

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

สังกัด/สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทพเลชุมพร ศูนย์ป้องกันและปราบปรามทะเลเขต 1 (ระยอง) กองตรวจการประมง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

สังกัด/สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทพเลชุมพร ศูนย์ป้องกันและปราบปรามทะเลเขต 1 (ระยอง) กองตรวจการประมง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล

การรับสมัครสอบเข้า กรมประมง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทพเลชุมพรตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 16- 24 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0 7752 1450

เอกสารแนบท้ายประการ :  กรมประมง  (หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทพเลชุมพร)

Tags : งานราชการ กรมประมง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าพนักงานสื่อสาร เจ้าหน้าที่ประมง

กรมประมง

กรมประมง

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2562-0600-15 | [email protected] เว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)