กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 13 อัตรา

หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อัพเดท : 02/03/2017 21:29น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,591 ครั้ง | MobileMode


กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 13 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 6 - 24 มีนาคม 2560 สังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)

จำนวน : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางเคมี

2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านจุลชีววิทยา)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา

4.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางฟิสิกส์

5.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมีอุตสาหกรรม)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางเคมีเทคนิค

6.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิศวกรรมเครื่องกล)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมการผลิต หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล

การรับสมัครสอบเข้ากรมวิทยาศาสตร์บริการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารจั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ  หมายเลขโทรศัพท์ 02-2017073 ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

Tags : งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นักวิทยาศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-7000-4 Email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.dss.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)