(ต้องผ่านภาค ก.)กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา

หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก

อัพเดท : 01/03/2017 23:03น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,863 ครั้ง | MobileMode


(ต้องผ่านภาค ก.)กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก

 กรมการขนส่งทางบก  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา ในสังกัดกรมการขนส่งทางบก สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 8 - 30 มีนาคม 2560

นิติกรปฏิบัติการ

อัตราเงิน : 15,000 -16,500บาท

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. .

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงิน : 15,000 -16,500บาท

จำนวน : 7อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราเงิน : 9,400 - 10,340บาท

จำนวน : 4อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับ ปวช. ขึ้นไป ของ ก.พ.

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราเงิน : 11,500 - 12,650บาท

จำนวน : 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับ ปวส. ขึ้นไป ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบเข้ากรมการขนส่งทางบก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 มีนาคม 2560 ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://dlt.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการขนส่งทางบก 

Tags : งานราชการ กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888 เว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)