สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 6 อัตรา (ปวส.)

หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อัพเดท : 28/02/2017 22:47น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,087 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 6 อัตรา (ปวส.)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานพัสดุ สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 6 - 24 มีนาคม 2560

ประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

คุณสบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

คุณสบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการบัญชี หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงินและการธนาคาร ทางการบัญชี และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  http://www.oae.go.th 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

Tags : งานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานพัสดุ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4 เว็บไซต์ http://www.oae.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)