กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็นวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

อัพเดทเมื่อ : 28/02/2017 21:44น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าัรบราชการในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 7 - 27 มีนาคม 2560

 

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านไฟฟ้า
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

จำนวน : 8 อัตรา

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบของกรมประชาสัมพันธ์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์http://www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครกรมประชาสัมพันธ์(รับสมัครงาน) ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมประชาสัมพันธ์ 

 

Tags : งานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ วิศวกรไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า