กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบเข้ารับรากชาร(ป.ตรี) 4 อัตรา

หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อัพเดท : 24/02/2017 17:52น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,024 ครั้ง | MobileMode


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบเข้ารับรากชาร(ป.ตรี) 4 อัตรา

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 1 - 21 มีนาคม 2560

ประกาศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 (สงขลา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

2.ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

3.ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน (กรุงเทพมหานคร)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

4.ตำแหน่งวิศวกรโลหการปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโลหการ ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มีนาคม 2560 ที่เว็บไซต์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  http://www.dpim.go.th  หัวข้อ สมัครงาน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

Tags : งานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นักธรณีวิทยา วิศวกร นักวิชาการอุตสาหกรรม วิศวกรโลหการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทร. 0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567. โทรสาร.0-2644-8746 เว็บไซต์ http://www.dpim.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)