สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก. ของ ก.พ.) ประจำปี 2560

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

อัพเดท : 20/02/2017 22:50น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,806 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก. ของ ก.พ.) ประจำปี 2560

สอบ ก.พ. 2560

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก. ของ ก.พ.) ประจำปี 2560 วันที่ 1 - 21 มีนาคม 2560 และราายชื่อศูนย์สอบ ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีกาศึกษา 2560 ในระดับ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีกาศึกษา 2560 ในระดับ ปวท. อนุปริญญาหรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง

3. ระดับปริญญาตรีต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีกาศึกษา 2560 ในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง

4. ระดับปริญญาโทต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีกาศึกษา 2560 ในระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง

สอบ ก.พ.

สอบ ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มีนาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. 2560 

Tags : สำนักงาน ก.พ. สอบ ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Address: สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถ. ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 Phone: (+66) 0 2547 1000 Email: [email protected] เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)