UPDATE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. (PEA) เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 619 อัตรา

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. (PEA)

อัพเดท : 07/03/2017 21:21น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 15,101 ครั้ง | MobileMode


UPDATE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. (PEA) เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 619 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของ  PEA 2560 ทั่วประเทศ จำนวน619 อัตราเปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2560

1.คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)กฟภ.

 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
 • พนักงานช่าง (โยธา)
 • พนักงานบัญชี
 • พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)
 • พนักงานช่าง (เครื่องกล)
 • พนักงานพัสดุ
 • พนักงานช่าง (โสตทัศนศึกษา)

2.คุณ วุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี)กฟภ.

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)
 • บุคลากร
 • นิติกร (มีประสบการณ์)
 • นักเทคโนโลยีการพิมพ์
 • วิศวกร (โยธา)
 • นักบัญชี
 • นักตรวจสอบภายใน
 • นักปฏิบัติงานเทคนิค (จป. วิชาชีพ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร กฟภ.

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และ45 ปีบริบูรณ์ (เฉพาะนิติกรที่มีประสบการณ์) ในวันที่ยื่นใสมัครออนไลน์

2. ผู้สมัครเพศชายต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าพ้นภาวะทางทหาร ได้แก่ สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด .3 (กรณีรับราชการทหาร)

3. ผู้สมัครในตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ไม่น้อยกกว่าระดับคะแนน ดังนี้

 • TOEIC
 • TOEFL (PBT)
 • TOEFL (CBT)
 • TOEFL (IBT)
 • IELTS
 • CU-TEP
 • TU-GET

การรับสมัครสอบเข้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. PEA

เปิดรับสมัครสอบออนไลน์ วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://www.pea.co.th  หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน หรือ http://pea.job.thai.com 

เอกสารแนบท้าบประกาศ :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 

อ่านเพิ่มเติม :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เปิดสมัครสอบเข้าทำงาน 619 อัตรา (13 - 19 มีนาคม 2560) 

ดูรายละเอียด จำนวน ตำแหน่งที่ กฟภ. เปิดสอบประจำปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560

Tags : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA กฟภ. 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. (PEA)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. (PEA)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร : 02-589-0100 ถึง 1 Call center : 1129 เว็บไซต์ https://www.pea.co.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)