UPDATE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. (PEA) เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 619 อัตรา

อัพเดท : 7 มีนาคม 2560, 21:21 น.

ดูแล้ว : 17,722 ครั้ง | MobileMode


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของ PEA 2560 ทั่วประเทศ จำนวน 619 อัตรา เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2560

{ads_google}

1.คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กฟภ.

พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) พนักงานช่าง (โยธา) พนักงานบัญชี พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) พนักงานช่าง (เครื่องกล) พนักงานพัสดุ พนักงานช่าง (โสตทัศนศึกษา)

2.คุณ วุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี) กฟภ.

วิศวกร (ไฟฟ้า) บุคลากร นิติกร (มีประสบการณ์) นักเทคโนโลยีการพิมพ์ วิศวกร (โยธา) นักบัญชี นักตรวจสอบภายใน นักปฏิบัติงานเทคนิค (จป. วิชาชีพ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร  กฟภ.

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และ 45 ปีบริบูรณ์ (เฉพาะนิติกรที่มีประสบการณ์) ในวันที่ยื่นใสมัครออนไลน์

2. ผู้สมัครเพศชายต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าพ้นภาวะทางทหาร ได้แก่ สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด .3 (กรณีรับราชการทหาร)

3. ผู้สมัครในตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ไม่น้อยกกว่าระดับคะแนน ดังนี้

TOEIC TOEFL (PBT) TOEFL (CBT) TOEFL (IBT) IELTS CU-TEP TU-GET

การรับสมัครสอบเข้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. PEA

เปิดรับสมัครสอบออนไลน์ วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://www.pea.co.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" หรือ http://pea.job.thai.com

เอกสารแนบท้าบประกาศ  :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

{ads_google}

อ่านเพิ่มเติม : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เปิดสมัครสอบเข้าทำงาน 619 อัตรา (13 - 19 มีนาคม 2560)

ดูรายละเอียด จำนวน ตำแหน่งที่ กฟภ. เปิดสอบประจำปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA กฟภ. 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. (PEA)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. (PEA)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร : 02-589-0100 ถึง 1 Call center : 1129 เว็บไซต์ https://www.pea.co.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)