กรมการทหารช่าง เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก) 150 อัตรา

หน่วยงาน : กรมการทหารช่าง

อัพเดท : 10/03/2017 11:24น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,570 ครั้ง | MobileMode


กรมการทหารช่าง เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก) 150 อัตรา

กรมการทหารช่าง

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 มีนาคม 2560

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ

กรมการทหารช่าง มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 150 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้

คุณวุฒิที่รับสมัครเป็นนายทหารประทวน

  1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล ซ่อมบำรุงเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน จำนวน 29 อัตรา
  2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างก่อสร้าง จำนวน 54 อัตรา
  3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่อม จำนวน 11 อัตรา
  4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จำนวน 32 อัตรา
  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกลสาขางานยานยนต์ เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์ จำนวน 24 อัตรา

และ อายุ 18 - 25 ปี มีสัญชาติไทยโดยการเกิด สูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอก 76 ซม. น้ำหนัก 48 กก. ขึ้นไป ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

การรับสมัครสอบกรมการทหารช่าง

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 มีนาคม 2560 เว้นวันหยุดรากชาร ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย ชุดสุภาพ (เสื้อเชิดคอปก กางเกงขายาว) รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืดรองเท้าแตะ (กรณียังไม่ปลดประจำการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการทหารช่าง 

Tags : งานราชการ.กรมการทหารช่าง นายทหารประทวน

กรมการทหารช่าง

กรมการทหารช่าง

ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง ตำบล พงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 โทรศัพท์: 032 321 152 เว็บไซต์ http://www.engrdept.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)